Logo

Tělovýchovná jednota Prostějov, z.s.

Tělovýchovná jednota Prostějov, z.s.

V současné době největší prostějovská tělovýchovná jednota byla v roce 1991 ustavena v právní formě občanského sdružení jako nástupnická organizace po TJ GALA Prostějov, která navazovala na tradice a činnost předválečné Dělnické tělocvičné jednoty v Prostějově. V roce 2014 došlo na základě zákona k přeměně na spolek pod názvem Tělovýchovná jednota Prostějov, z.s. Je mateřskou jednotou pro 9 sportovních oddílů a v současné době má více než tisíc aktivních členů.

Tělovýchovnou jednotu podporuje město Prostějov, Olomoucký kraj a Národní sportovní agentura..

Město Prostějov Olomoucký kraj Národní sportovn agentura


Dokumenty

Stanovy

Přihláška ke členství v TJ Prostějov

Vnitřní předpis Výkonného výboru TJ Prostějov pro vedení seznamu členů TJ Prostějov

Předsednictvo TJ Prostějov:

Předseda:

Aleš Matyášek
ales.matyasek@interinvest.cz
+420 603 492 958

Místopředseda:

Miloslav Musil
musilmiloslav@seznam.cz
+420 777 042 519

Tajemník

Ing. Roman Rolenc
rolenc@vprojekt.cz
+420 604 272 762

TJ Prostějov je členem sportovních organizací:

Česká unie sportu
Česká unie sportu

Český svaz plaveckých sportů
Český svaz plaveckých sportů

Česká gymnastická federace
Česká gymnastická federace

Česká kuželkářská asociace
Česká kuželkářská asociace

Český svaz Karate
Český svaz Karate


© 2022, TJ Prostějov